بهینه سازی برنامه های برداشت

بهینه سازی مزارع نیشکر و برنامه‌های برداشت

بهینه سازی مزارع نیشکر و برنامه‌های برداشت تحقیقات پیشرفته کشاورزی تأیید می‌کنه که از تصاویر چند طیفی که پهپاد‌ها تهیه می‌کنن میشه برای بهینه سازی عملکرد برداشت محصول استفاده کرد. با استفاده از تصاویر پهپاد …

بهینه سازی مزارع نیشکر و برنامه‌های برداشت Read More »