اخبار

پهپادهای سمپاش

پهپاد سمپاش

پهپاد سمپاش پهپادها ابزارهایی تجاری در صنعت کشاورزی هستند که بهره وری مزارع را با داده‌های هوایی افزایش می‌‍دهند. اما جدای از جمع آوری بینش‌های حیاتی در مورد سلامت محصول و ایجاد نقشه‌های دقیق، ربات‌های …

پهپاد سمپاش Read More »

نظارت بر آفتابگردان و ذرت در طول فصل رشد

نظارت بر آفتابگردان و ذرت در طول فصل رشد

نظارت بر آفتابگردان و ذرت در طول فصل رشد آفتابگردان و ذرت برای بسیاری از تولیدکنندگان محصولات بسیار مهمی هستن. مراقبت و نظارت بر آفتابگردان و ذرت به ویژه گل آفتابگردان که در اون صدها …

نظارت بر آفتابگردان و ذرت در طول فصل رشد Read More »

نقش کشاورزی دقیق در مواجهه با چالش غذایی آینده

کشاورزی دقیق در مواجهه با چالش غذایی آینده

نقش کشاورزی دقیق در مواجهه با چالش غذایی آینده سازمان ملل امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم می‌داند. طبق این تعریف موجود بودن غذا، …

کشاورزی دقیق در مواجهه با چالش غذایی آینده Read More »

نقشه برداری هوایی با پهپاد برای تخمین عملکرد برنج در چین

نقشه برداری هوایی با پهپاد برای تخمین عملکرد برنج در چین

نقشه برداری هوایی برای تخمین عملکرد برنج از اون جایی که جمعیت جهان با سرعت در حال افزایشه، تولید و تامین غذای کافی برای همه به یک چالش تبدیل میشه. با همه‌گیری اخیر، حفظ سطح …

نقشه برداری هوایی با پهپاد برای تخمین عملکرد برنج در چین Read More »

اسکرول به بالا